Administratorem danych osobowych jest Lumacomm Poland sp. z o.o. ul. Orląt Lwowskich 28, 80-180 Gdańsk. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przewtarzane w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Możesz także skontaktować się z nami za pomoca adresu e-mail: horoskopyonline.pl@gmail.com .